قائم صنعت سپاهان

پیشروی ساختمان های بتنی به فلزی به صورت ستونی و دستی

پیشروی ساختمان ها فلزی به بتنی

اضافه نمودن متراژ به ساختمان ها بصورت اتصال سازه فلزی به بتنی:

از آنجایی که شروع ساخت هر ساختمان چه اداری، مسکونی یا تجاری باشد که نیاز به گذراندن مراحل اداری و اخذ مجوز از ارگان مربوطه جهت دریافت مجوز های لازم را دارد طبق قوانین حاکم در ایران و رعایت ساخت و ساز که از شهرداری منطقه پروانه ساخت اخذ می گردد.

۶۰% ساخت مساحت زمین به اضافه ۱۲۰ بالکون را اجازه میدهند کارفرمایان طبق نقشه و پروانه اخذ شده اجرا می کنند که اکثر سازه ها بتنی است. لذا با گرفتن رضایت نامه گتبی از ساختمان های کناری یا همسایگان می توانند نسبت به اضافه نمودن متراژ یا مساحت ساخت اقدام کنند.

باتوجه به وضعیت سازه قبلی اضافه میشود و در نهایت به نفع کارفرما یا سرمایه گذار از لحاظ مالی و سود آوری میباشد. که از استحکام و مقاومت خوبی هم برخوردار میباشد.

نمونه ای از پروژه های انجام شده توسط کارگاه قائم صنعت سپاهان ،جهت سفارش و عقد قرارداد با ما تماس بگیرید.

5 / 5 ( 1 امتیاز )
Exit mobile version